Yayınlanma Tarihi: |23.04.2015 09:05

Mor Çatı 2014 raporunu açıkladı

25 yıldır, kadın olmanın gücü ile güvenin, dayanışmanın ve ayakta kalmanın sembolü olan Mor Çatı, 2014 faaliyet raporunu paylaştı.

Aile içi şiddet alanında yürüttüğü mücadele sayesinde kadınların en güvendiği kurumlardan biri olan Mor Çatı, 25. Yıl kutlamaları vesilesiyle 2014 yılı faaliyet raporunu paylaştı. 25 yıldır şiddete maruz kalan kadınların başvurduğu kurumların başında gelen Mor Çatı, bu bilinirliği sayesinde sınırlı imkânlarına rağmen Türkiye’nin her yerinden, her sınıftan, her kimlikten, her yaştan kadına destek vermeye devam ediyor.

2014 Yılı Faaliyet Raporu sonuçlarına göre, Mor Çatı’ya 2014 yılı içerisinde, erkek şiddetine maruz kalan 832 kadın ve çocuk başvurdu. Telefonla, e-posta aracılığıyla ve yüz yüze olmak üzere, başvuruda bulunan kadınlarla toplam 2043 görüşme gerçekleştirildi. Başvuranların %60’ını 25-44 yaş aralığındaki kadınlar, % 15’ini 45 yaş üstü kadınlar, %6’sını ise 15 yaşından küçük çocuklar oluşturdu. Başvuruların en yaygın maruz kaldığı şiddet biçiminin psikolojik (%44) olduğu görüldü. 

Kadınların medeni halleri ile şiddete maruz kalma oranları arasında doğrudan bir ilişki olduğu görüldü. Başvuran kadınların %84’ü en az bir kere evlenmiş iken %15’i evlenmemiş kadınlardır. Evli olmanın kadınlar için şiddete maruz kalma risklerini arttırıcı bir etkisi olduğu çok net bir şekilde görülmektedir. Başvuran evli kadınların yarısından fazlası, 6-20 yıl arasında evli olan kadınlardır. Evliliğin ilk yıllarında şiddet genellikle yeni başladığı için başvurma oranı düşüktür. Kadınlar, Mor Çatı’ya genellikle, artık dayanamayacaklarını düşündükleri noktada başvurmaktadırlar. Bunun yanı sıra, evlilik süresi 20 yılın üzerinde olan kadınlarda başvuru oranı düşüktür; bunun nedenleri ise, kadınların yaşadıklarını artık kabullenmiş olması, yaş ilerleyince fiziksel şiddetin azalması vs. gibi etkenler yatmaktadır. 

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelemiz

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2013 verilerine göre, Dünya genelinde kadınların %35’i; Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (European Unıon Agency For Fundamental Rıghts-FRA)’nın, 28 Avrupa ülkesinde 42.000 kadınla yapılan görüşme sonucunda hazırladığı 2014 raporuna göre  %33’ü;Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) ve Hacettepe Nüfus Enstitüsü (HNE)’nün 2014 yılında birlikte gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre ise% 38’i yaşamlarının herhangi bir döneminde fiziksel ve/veya cinsel şiddetten birine maruz kalmıştır.

İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi kapsamında İPSOS Araştırma Şirketi’ne yaptırdığı, 19 şirketi kapsayan araştırma sonuçlarına göre ise çalışan kadınların yüzde 75’i en az bir kez şiddetin bir türüne maruz kalmıştır.  

Şiddetin yaygınlığına karşın, KSGM ve HNE’nin ortak araştırmasına göre, kadınların %89’u hiçbir kuruma başvurmamıştır; %44’ü ise yaşadığı şiddetten kimseye söz etmemiştir. Araştırmaya göre, kadınların herhangi bir kuruma başvurmama nedenlerinin başında kadınların yaşadıkları şiddeti “normalleştirmeleri” geliyor. Bunun yanı sıra başvurusunun ardındanbir değişim olacağına ve devlet kurumlarından gerekli desteği alabileceğine inanmıyor olmaları da şiddete maruz kalan kadınların herhangi bir yere başvurmama nedenleri arasında yer alıyor.

Mor Çatı tam 25 yıldır kadınların yanında…

1990 yılında, aile içi şiddete maruz kalan kadınlarla bire bir dayanışma gösterebilmek ve sığınak açmak amacıyla, 1987 yılında gerçekleşen Dayağa Karşı Kampanya’nın örgütlenmesinde yer alan bir grup feminist tarafından kuruldu. 

1995 yılında ise Türkiye’nin ilk bağımsız sığınağını açtı. 

Kurulduğu ilk günden bu yana, şiddetin sorumlusunun, fail olduğunu unutmadan, şiddete maruz kalan kadın ve çocukları yargılamadan dinledi ve ihtiyaç duydukları desteği, kendi imkânları ölçüsünde verdi. Bugüne kadar 35 binden fazla kadın ve çocuğa dayanışma merkezinde sosyal, hukuki ve psikolojik destek verdi. 379 kadına ve 453 çocuğa ise sığınak desteği verdi. Bu destekler sayesinde, birçok kadın yaşadığı şiddetin, şiddete maruz kalmasının kendi suçu olmadığının ve şiddetsiz bir hayatı kurabilecek güçte olduğunun farkına vardı. 

Son Yazılar

TDNMedya.com

ANASAYFA

SİYASET

EKONOMİ

DÜNYA

SAĞLIK

KÜLTÜR-SANAT

TDNMedya.com Kategori

GÜNDEM

TÜRKİYE

SPOR

MAGAZİN

YAŞAM

TEKNOLOJİ

Künye

İletişim

E-posta:[email protected]

Sosyal Ağ

Haber Bülteni

[email protected]